• Ana Sayfa
  • RSS
  •                      

Derin Sular

Fotoğraf Detayları
 
 

1924’te Okyar Hükümeti’nin Kurulması [Aydemir]

8 Mar2011
 

Tek Adam: Mustafa Kemal 1922-1938, Cilt III, Şevket Süreyya Aydemir:

İsmet Paşa kabinesinin ömrü uzun olmadı. 22 Kasım 1924’te İsmet Paşa istifa etmek zorunda kaldı. … Kabinenin kurulması işi, mutedil bir şahsiyet olan Fethi Beye verildi. Kabine kuruldu. …

Yeni kabine şöyle teşekül etmişti:

Fethi Bey (Okyar); Başvekil ve Milli Müdafaa Vekili,
Mahmut Esat Bey (Bozkurt): Adliye Vekili (İzmir),
Recep Bey: Dahiliye Vekili ve Mübadele Vekili (Kütahya),
Şükrü Kaya Bey: Hariciye Vekili (Menteşe),
Mustafa Abdülhalik Bey: Maliye Vekili (İzmir),
Saraçoğlu Şükrü Bey: MaarifVekili (İzmir),
Hasan Fehmi Bey: Ziraat Vekili (Gümüşhane),
Ali Cenani Bey: Ticaret Vekili (Gaziantep),
Fevzi Bey: Nafia Vekili (Diyarbakır),
Dr. Mazhar Bey: Sıhhiye Vekili (Aydın).

Aydemir, Şevket Süreyya. [1965] 2006. Tek Adam: Mustafa Kemal 1922-1938, Cilt III. İstanbul: Remzi Kitabevi. 196.
0

Okuyucu Yorumları

 

Yorum Ekle:

Wordpress hesabınız var mı? Yorum yapmak için Log in yapın.

 
 
 

 

Yorumunuzu göndermeden önce lütfen yorum kurallarını hatırlayın.