• Ana Sayfa
  • RSS
  •                      

Derin Sular

Fotoğraf Detayları
 
 

1924’teki Yeni İsmet Paşa Kabinesi [Aydemir]

12 Aug2010
 

Tek Adam: Mustafa Kemal 1922-1938, Cilt III, Şevket Süreyya Aydemir:

Yeni kabine şöyle kuruldu:

Başvekil ve Hariciye Vekili: İsmet Paşa (Malatya),
Milli Müdafaa Vekili: Kazım Paşa (Balıkesir),
Dahiliye Vekili: Ferit Bey (İstanbul),
Maliye Vekili: Abdülhalik Bey (Çankırı),
Ticaret Vekili: Hasan Bey (Trabzon),
Ziraat Vekili: Zekai Bey,
Adliye Vekili: Mustafa Necati Bey (İzmir),
Sıhhiye Vekili Dr. Refik Bey (Saydam; İzmir),
Maarif Vekili: Vasıf Bey (Çınar; İzmir),
Nafıa Vekii: Süleyman Sırrı Bey,
İmar, İskan Bekili: Celal Bey (Bayar; Saruhan)

Ordunun siyasetten ayrılmasına gelince? Erkanıharbiye-i Umumiye Vekaletinin [Genelkurmay Bakanlığı’nın] kaldırılması, Genelkurmay Başkanının kabineden çıkarılarak, bu servisin müstakil teşkilatlandırılması, bu konuda en esaslı adımı teşkil ediyordu. Fakat askerlerin ve kumandanların aynı zamanda mebus olmalarını sağlayan usul henüz yürürlükteydi. Karabekir, Ali Fuat Paşa gibi generaller, aynı zamanda mebus bulunuyorlardı.

Aydemir, Şevket Süreyya. [1965] 2006. Tek Adam: Mustafa Kemal 1922-1938, Cilt III. İstanbul: Remzi Kitabevi. 163, 164.
0

Okuyucu Yorumları

 

Yorum Ekle:

Wordpress hesabınız var mı? Yorum yapmak için Log in yapın.

 
 
 

 

Yorumunuzu göndermeden önce lütfen yorum kurallarını hatırlayın.