• Ana Sayfa
  • RSS
  •                      

Derin Sular

Fotoğraf Detayları
 
 

1961 Anayasası Gerçekten de İddia Edildiği Gibi Özgürlükçü Mü? [Parla]

15 Jun2008
 

Türkiye’de Anayasalar, Taha Parla:

1961 Anayasası bazılarının iddia ettiği, bazılarının da sandığı gibi çok iyi bir anayasa değildir. Özgürlükleri kısıtlarken, yürütmeyi ve yönetimi başıboş bırakan, yani bir anayasanın görmesi gereken asıl işlevin tam tersini yüklenen, onun için de kötü bir anayasa olan 1982 Anayasası hak ettiği şekilde değerlendirildi. Hâlâ layıkıyla değerlendirilememiş olan 1961 Anayasası. Demokratik kamuoyu hâlâ “1982’ye karşı 1961” ortodoksluğuyla yanıltılmakta.
1961 koruyucu ve geliştirici özgürlükler rejimiyle, sivil yargının bağımsızlığma ve yargısal denetime dayanan hukuk devleti anlayışıyla, kesinlikle 1982’den üstün bir anayasa. Ama kabul etmek gerekir ki, devlet yapısını militarize eden, askeri bürokrasiyi “yürütmenin içinde yürütme”, askeri yargıyı “yargı içinde yargı” yapan yanlarıyla 1982’nin prototipini oluşturan da o. İki anayasanın özgürlükleri bölümündeki temel farklılığa karşılık, devlet yapısı bölümündeki başlıca farklılık 1982’nin olağanüstü yetkili bir cumhurbaşkanlığı yaratmasından ibaret. Yoksa, hem askeri bürokrasiye siyasal karar-alma mekanizmalarında demokratik norm-dışı bir konum vermesiyle, hem de askeri hukuku yer yer sivil hukukun önüne geçirmesiyle, Türkiye’nin neredeyse bir garnizon devleti olarak yönetilebilmesine olanak tanıyan 1982 Anayasası’nın beslendigi kaynak, 1921 ve 1924 Anayasaları değil, 1961 Anayasası’nın ta kendisidir.

Parla, Taha. [1991] 2002. Türkiye’de Anayasalar. İstanbul: İletişim Yayınları. 142-143.

0

Okuyucu Yorumları

 

Yorum Ekle:

Wordpress hesabınız var mı? Yorum yapmak için Log in yapın.

 
 
 

 

Yorumunuzu göndermeden önce lütfen yorum kurallarını hatırlayın.