• Ana Sayfa
  • .pdf
  • Linkler
  • İletişim
  • RSS
  •                      

Derin Sular

Fotoğraf Detayları
  • Featured Post Image
  • Featured Post Image
  • Featured Post Image
 
 

AKP’nin 14 Yılı (3): İnternet Özgürlüğü

5 Mar2017
 

Freedom House’un İnternet Özgürlüğü Endeksi, nisbeten yeni. Bu konudaki veriler, 2008 yılından geriye gitmiyor. 2009 yılı için data mevcut değil. 2010 yılından itibaren ise, düzenli olarak her yıl yeni data yayınlanıyor. (Grafikte 2009 yılı için 2008 ve 2010 yıllarının ortalamalarını kullandım. 2016 rakamları ise henüz açıklanmış değil.)

Freedom House, İnternet Özgürlüğü Endeksi, Türkiye (2008-2015)

Yukarıdaki grafiğe baktığımızda, 2008 yılından itibaren Türkiye’de internet üzerindeki özgürlüklerin giderek daraldığını görüyoruz. Dahası, tıpkı demokrasi ve basın alanlarında olduğu gibi, internet özgürlüğündeki daralma da 2011 yılından itibaren ivme kazanıyor.

Yazının devamı »

 

AKP’nin 14 Yılı (2): Basın Özgürlüğü

19 Feb2017
 

Basın özgürlüğüne baktığımızda da benzeri bir manzara ile karşılaşıyoruz. AKP’nin iktidara gelmesinin ardından basın özgürlükleri yükselişe geçiyor. 2004 yılına kadar süren bu yükseliş, 2004-2009 arasında yatay bir seyir izliyor. Yani AKP iktidarının ilk yedi yılında basın özgürlüğünün genel trendinde dikkat çekici bir olumsuzluk yok. 2009 sonrasında ise, her yıl sistemli olarak düşüş yaşanıyor. 2012 yılında, 2002’deki seviyenin de altına inen basın özgürlükleri, 2012-2015 arasında sert düşüşler kaydediyor. (2016 rakamları henüz açıklanmış değil, ama trendin yönünün değiştiğini düşünmek zor.)

Freedom House, Basın Özgürlüğü Endeksi, Türkiye (2002-2015)

Yukarıdaki grafik 2002-2015 yılları için genel bir fikir veriyor. Türkiye’nin artık 100 üzerinden 30’un altına düşmüş bulunan basın özgürlüğü skoru, ülkeyi “Basın Özgürlüğü Bulunmayan” (Not Free) ve aşağıdaki haritada mavi renkle gösterilen ülkeler kategorisine sokuyor. (Yeşil ülkeler Özgür, sarı ülkeler ise, Kısmen Özgür kategorisinde.)

Yazının devamı »

 

AKP’nin 14 Yılı (1): Demokratik Özgürlükler

5 Feb2017
 

ABD merkezli araştırma kuruluşu Freedom House, her yıl üç ayrı konuda özgürlük raporu yayınlıyor. Demokratik özgürlükler (Freedom in the World), basın özgürlüğü (Freedom of the Press) ve internet özgürlüğüne (Freedom on the Net) odaklanan bu üç rapor, ilgili sene zarfında özgürlükler konusunda yaşanan gelişmeleri özetlemenin yanı sıra, her ülkenin bir dizi kriter doğrultusunda puanlandığı bir endekse yer veriyor. Bu yazı, Türkiye’nin AKP yönetiminde geçirdiği son 14 sene zarfında özgürlükler konusunda yaşanan gelişmelerin Freedom House verilerine nasıl yansıdığına odaklanıyor.

Yazının devamı »

 

Faiz, Enflasyon, Erbakan, Erdoğan

1 Dec2016
 

Aşağıdaki grafik, 1970’lerden bugüne Türkiye’nin enflasyon oranını gösteriyor. Önce 1970’lerin ikinci yarısındaki ekonomik kriz… Ardından, kapalı ekonomiyi terk eden Türkiye’nin yüksek enflasyonlu Turgut Özal yılları… 1990’ların ortasındaki Tansu Çiller döneminde devalüasyon… 1999’da iktidara gelen Bülent Ecevit ile yeniden ciddi bir ekonomik kriz ve yeni bir devalüasyon…

Yazının devamı »

 

Çağrı Filmi Neleri Görmezden Geldi? (2): Mekke’nin Fethi

18 Nov2016
 

Çağrı, Mekke’nin fethini kansız tasvir eder. Bu tasvire göre, mü’minler barışçıl bir şekilde Mekke’ye varırlar ve kendilerine geçmişte düşmanlık eden herkesi affederler. Buna karşılık, Mekkeliler de hatalarını anlayarak müslüman olurlar. Neticede, Kabe putlardan “temizlenir” ve yeni bir dönem başlar…

Yazının devamı »

 

Yazı Dizisi Hakkında Bir Ara Not

15 Nov2016
 

Hz. Muhammed başlıklı dizinin iki gün önce yayına giren Çağrı Filmi Neleri Görmezden Geldi? (1): Bedir ve Uhud başlıklı ikinci yazısını gelen yorum ve sorular üzerine elden geçirdim. Bu yeni versiyon, (başta Bedir esirleri hakkındaki ayetler olmak üzere) herkesçe tam olarak anlaşılmayan bir dizi noktayı detaylandırıyor. Bu yeni detaylar nedeniyle yazı biraz uzadı. Bu nedenle de, Mekke Seferi ve Müseyleme hakkındaki cümleleri (bir sonraki yazıya aktarmak üzere) metinden çıkardım. Yine de, nihai metin öncekinden takriben 300 kelime daha uzun oldu.

Yazının devamı »

 

Çağrı Filmi Neleri Görmezden Geldi? (1): Bedir ve Uhud

13 Nov2016
 

Hz. Muhammed’in hayatını konu alan her eser gibi Çağrı da büyük ölçüde İbn-i İshak’ın siyerine dayanır. Ancak Çağrı, bir yandan kimi küçük detaylara dek İbn-i İshak’a bağlı kalırken, diğer yandan aynı kitapta yer alan bir dizi nahoş hadiseyi sistemli olarak gözardı eder. Aşağıda, bu çerçevedeki örneklerden bazıları yer alıyor.

Yazının devamı »

 

Hz. Muhammed Hakkında Ne Biliyoruz?

5 Nov2016
 

Hz. Muhammed hakkında “bildiklerimizin” neredeyse tamamı, İbn-i İshak‘ın siyer kitabına dayanıyor. İbn-i İshak, 717 ila 767 yılları arasında yaşamış. Kitabını ise, 750’li yıllarda yazmış. Yani İbn-i İshak’ın kitabı ile odaklandığı dönem (571-632) arasında 120 ila 180 senelik bir zaman farkı var. Dolayısıyla, nereden bakılsa dört nesil boyunca dilden dile rivayet edilen bir dizi hadisenin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan bir hayat hikayesinden söz ediyoruz.

Yazının devamı »

 

Musa Peygamber’in Asası

14 Oct2015
 

Musa Peygamber’in asasının Kuran’da farklı surelerde bahsi geçer. Örneğin, Araf suresinin 113 ila 120. ayetlerinin Türkçe meali şöyle:

Ve sihirbazlar Firavun’a geldiler, “Eğer galip gelenler biz olursak muhakkak bize bir mükafat vardır?” dediler. (Firavun cevaben) “Evet ve siz en yakınlardan olacaksınız” dedi. (Sihirbazlar) “Ey Musa, sen mi (önce) atacaksın, yoksa biz mi?” dediler. (Musa) “Atın” dedi; onlar atınca insanların gözlerini büyülediler, onları korkuttular ve büyük bir sihir gösterdiler. Ve Musa’ya asasını atmasını vahyettik; attığı zaman, o, onların yalanla/sihirle yaptıklarını yutuyor! Böylece hak vuku buldu ve onların yaptıkları batıl oldu. Böylece orada yenildiler ve zelil olarak geri döndüler. Ve sihirbazlar secdeye kapandılar.

Yazının devamı »

 

Koalisyon Notları

28 Jun2015
 

Bir

Bir partinin kendi görüşlerine uzak olan bir parti ile koalisyona gitmesi, prensiplerinden ödün verdiği anlamına gelmez. Doğru bulduğu prensiplerin kısmi olarak da olsa hükümette temsil edilmesini istediği anlamına gelir.

Parti siyasetinin varlık nedeni de zaten budur. Partiler, üretilen politikalar üzerinde kendi değerlerinin ve prensiplerinin belirleyici olmasını isterler. Seçimlerde bu farklı prensipler yarışır ve neticede ortaya bir meclis tablosu çıkar. Bu tablo bazen tek bir partinin iktidarına izin verir, bazen vermez.

Yazının devamı »