• Ana Sayfa
  • RSS
  •                      

Derin Sular

Fotoğraf Detayları
  • No Featured Posts Found
 
 

Kara Murat: Fatih’in Fedaisi (1972)

12 Jul2015
 

Yönetmen: Natuk Baytan
Senaryo: Fuat Özlüer
IMDb


Filmin Özeti

Film şu cümlelerle açılıyor:

“Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed şöyle buyurmuşlardı: ‘İstanbul elbette müslümanlar tarafından fethedilecektir. Ne mutlu o kumandana ki, Konstantin’in şehrini fethedecektir. Ve ne mutlu onun erlerine.’ Hadis-i fetihten tam 800 sene sonra, kahraman Türk orduları Bizans topraklarına dayanmışlardı. Genç hükümdar, Osmanlı kartalı Fatih Sultan Mehmed Han, İstanbul üzerine yürüyordu.”

Yazının devamı »

 

Battal Gazi’nin Oğlu (1974)

21 Jan2014
 

Yönetmen: Natuk Baytan
Senaryo: Duygu Sağıroğlu
IMDb
Fragman


Filmin Özeti

Müslümanlar, Bizanslılar ile girdikleri bir savaşta büyük zayiat verirler. Bütün askerlerini kaybeden Battal Gazi (Cüneyt Arkın), yaralı bir şekilde tek başına Malatya’ya döner. Şehir, Bizans ordusunun saldırısına uğramak üzeredir. Bu nedenle, Battal Gazi, kadın ve çocukları (hayatta kalabilmeleri için) uzaklara gönderir ve onlara zaman kazandırmak için kendisini Malatya Kalesi’nin kapısına bağlatır.

Antuan (Bilal İnci) ordusuyla birlikte Malatya’ya geliğinde, Bizans askerleri şehrin kapısından girebilmek için Battal Gazi’ye hücum ederler. Ancak onu alt edebilmeleri ilk başta mümkün olmaz. Neden sonra, ancak uzaktan mızraklar atmak suretiyle onu öldürmeyi başarır ve Malatya’yı fethederler.

Yazının devamı »

 

Savulun Battal Gazi Geliyor (1973)

6 Jan2014
 

Yönetmen: Natuk Baytan
Senaryo: Duygu Sağıroğlu, Natuk Baytan
IMDb
Fragman


Filmin Özeti

Battal Gazi (Cüneyt Arkın), artık yaşlandığından, Malatya serdarlığını oğlu Seyyid Battal’a (Cüneyt Arkın) devretmek ister. Düzenlenen ok ve kılıç müsabakaları sonunda Seyyit Battal bütün rakiplerini yenerek Malatya serdarı olmaya hak kazanır. Görevi oğluna devreden Battal Gazi ise, ibadete çekilir.

Bu görev devrinin haberi, Bizans’a ulaşır. Seyyid Battal’ın genç ve tecrübesiz olmasının kendileri için bir fırsat olduğunu düşünen Bizanslı komutan Kara Şovalye İgor Yanoş (Kazım Kartal), hıristiyanlığın en güçlü şovalyelerini bir araya getirmek ve Anadolu’yu ele geçirmek ister. Bu düşüncesini Azize Maria’ya (Birsen Ayda) açar. Azize Maria, cevaben bir şart ileri sürer: Kuzeni Prens Alfonso (Kayhan Yıldızoğlu) ile Kara Şovalye’nin kardeşi Izabella (Zühal Aktan) evlenecek ve kurulacak Anadolu Krallığı da, düğün hediyesi olarak onlara verilecektir.

Yazının devamı »

 

Battal Gazi’nin İntikamı (1972)

31 Dec2013
 

Yönetmen: Natuk Baytan
Senaryo: Duygu Sağıroğlu
IMDb
Fragman


Filmin Özeti

Bizanslı Şovalye Andrea Alfons (Bilal İnci), kardeşi Kiryos Alyon’un intikamını almaya yemin eder. Bu amaç doğrultusunda, Battal Gazi’yi (Cüneyt Arkın) ve müslüman olarak karşı tarafa geçen Hammer Usta’yı öldürmek, ve Anadolu’daki bütün müslümanları kılıçtan geçirmek niyetindedir.

İşe koyulduğunda, ilk önce (müslüman olunca Ahmed Turani adını alan) Hammer Usta’yı öldürtür. Ardından da Battal Gazi’nin oğlunu ve karısını kaçırtır. Onları kurtarmak üzere Amoryon Kalesi’ne gelen Battal Gazi’yi esir alması ile birlikte ise, olaylar yeni bir boyut kazanır.

Yazının devamı »

 

Battal Gazi Destanı (1971)

23 Dec2013
 

Yönetmen: Atıf Yılmaz
Senaryo: Ayşe Şasa, Atıf Yılmaz
IMDb


Filmin Özeti

Malatya Serdarı Hüseyin Gazi, üç Bizanslı tarafından pusuya düşürülerek öldürülür. Bu trajedinin ardından, Hüseyin Gazi’nin henüz çocuk yaşta olan oğlu Cafer (sonradan, Battal Gazi), babasının katilleri olan Leon, Polemon ve Testor’dan bir gün intikam almaya yemin eder. Yıllar geçip büyüdükten sonra, bu yeminine sadık kalarak intikamını almak üzere harekete geçer. Babasının her üç katilinden de intikamını başarıyla alan Battal Gazi, bu süreçte Bizanslı Prenses Elenora ile tanışır. Nihayetinde, Bizans orduları başkumandanı olan nişanlısı Kiryos Alyon’dan ayrılan Elenora, müslüman olup Battal Gazi ile evlenerek Ayşe Sultan adını alır.

Yazının devamı »

 

Battal Gazi Kimdir?

18 Dec2013
 

Battal Gazi’yi hepimiz tanırız… Mertliğiyle, yiğitliğiyle meşhur olan ve simaen bir parça Cüneyt Arkın’ı andıran cesur bir Türk savaşçısıdır. Bir de gerçek Battal Gazi var… Aslında Battal Gazi demek pek doğru sayılmaz. Zira onun asıl adı Abdullah el-Battal!

El-Battal, Anadolu’da yaşamış bir Emevi savaşçısı. 700′lü yıllarda gerçekleşen Arap-Bizans savaşlarında bulunmuş. Hatta 717-718 yıllarında yapılan (ama başarılı olmayan) İstanbul kuşatmasına da katılmış. Bu savaşlardaki başarılarından ötürü de, hikayeleri dilden dile anlatılır olmuş…

Zaman içinde, bu hikayeler, Arap edebiyatının bir parçası olmuş. Türkler 1100′lü yıllarda el-Battal’ın hikayesini incelemiş ve (tıpkı Araplar gibi) yeniden üretmişler. Bunu yaparken, El-Battal’ın Arap kimliğine dokunmamışlar. Ama dini hüviyetini ön plana çıkarmış ve güçlendirmişler. (Mesela, onu peygamber soyundan getirmişler.) Bir de, el-Battal bu süreçte (babası Hüseyin Gazi ile birlikte) daha da efsanevi bir kişilik haline gelmiş. Her dili konuşabilmek ve bu sayede Bizanslıların arasında kolaylıkla tebdil-i kıyafet gezebilmek gibi bir dizi olağanüstü özellik kazanmış. Neticede de, Abdullah el-Battal, Seyyid Battal Gazi olmuş.

Yazının devamı »