• Ana Sayfa
  • RSS
  •                      

Derin Sular

Fotoğraf Detayları
 
 

II. Meşrutiyetin İlanı Sonrasında Yaşanan Birkaç Olay [Aydemir]

17 Aug2009
 

Tek Adam: Mustafa Kemal 1881-1919, Cilt I, Şevket Süreyya Aydemir:

İhtilâlin Paris lideri Ahmet Rıza Bey bile ihtilâl olduğu halde İstanbul’a ancak 25 Eylül 1908 günü dönebilmişti. Dışarıdaki Genç Türklerin ikinci kanadının, “Adem-i Merkeziyet ve Teşebbüs-ü Şahsî” grubunun önderi olan Prens Sabahaddin de ondan az önce, 2 Eylül 1908’de ve gurbette ölen babası Damat Mahmut Paşanın kemiklerini de alarak dönmüştü. Sonra bunlara birer Selânik seyahati de tertip edildi. Prens Sabahaddin’le İttihatçılar bir birleşme gösterisi yaptılar. Ama bu birleşme gerçekte hiçbir zaman olmadı.
Hulâsa bütün bu karışıklıkları, yerleşmemişlikleri takibeden ve ortada herkesin hem muhabbeti, hem husumeti kendisine yönelen İttihat ve Terakki Cemiyetinin, bir türlü hâkim olamadığı bu gelişmeler içinde, nihayet 13 Nisan 1908’de İstanbul’da avcı taburlarının isyanı, yani Selânik’i ön plana, icra alanına çıkarmaya mecbur kılan olay (o zamanki tarihle 31 Mart hadisesi) patlak vermişti.

Aydemir, Şevket Süreyya. [1963] 2007. Tek Adam: Mustafa Kemal 1881-1919, Cilt I. İstanbul: Remzi Kitabevi. 144.

0

Okuyucu Yorumları

 

Yorum Ekle:

Wordpress hesabınız var mı? Yorum yapmak için Log in yapın.

 
 
 

 

Yorumunuzu göndermeden önce lütfen yorum kurallarını hatırlayın.