• Ana Sayfa
  • RSS
  •                      

Derin Sular

Fotoğraf Detayları
 
 

Kutsal Meslekler [Gülay Göktürk]

14 Sep2007
 

Kutsal Meslekler, Gülay Göktürk / Bugün

Öğretmenliğin bizde böyle kutsal bir meslek olarak algılanışının altında yine devletle ilgili problemlerimiz yatıyor. Devlet, yeni kuşakların yetiştirilmesinde, aileye kesinlikle güvenmediği için, aslında ailenin görevi olması gereken “sağlıklı, ahlaklı, üretken ve mutlu bir çocuk yetiştirme” görevini aileden alıp okula devrediyor. Öğretmenlerin asli görevlerini de bilgilendirmeden çok eğitmek olarak tanımlıyor. Öğretmen de çabasının büyük kısmını çocukları bilgilendirmeye değil, eğip bükmeye, belli kalıplara dökmeye ve sonuçta “Millete devlete hayırlı bir vatandaş” yetiştirmeye harcıyor. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana devlet öğretmenini, ümmeti millete çevirme misyonuyla göreve yolluyor. Öğretmen, devletten aldığı bu yetkiyle kolları sıvayıp karşısına gelen çocukları ulus-devletin tek tip kalıbına döküp kalıptan çıkan küçük kurşun askerleri kıt’alar halinde iş hayatına gönderiyor. Kısacası devlet, öğretmenler aracılığıyla yeni nesilleri devletleştiriliyor. Ve bu süreç, hamasi nutuklarla taçlandırılıp, öğretmenler bir nevi “devlet misyonerleri olarak” kutsal bir kata yerleştiriliyor.
Bir başka deyişle, bugün öğretmenlerin kendilerini yerleştirmeye çalıştıkları “eşsiz, benzersiz” pozisyon, bizim devletin son derece yoğun bir “ideolojik devlet” olmasından kaynaklanıyor. Eğer, devlet ideolojik devlet olmaktan uzaklaşıp nötrleşse, öğretmenlerin genç kuşakları “talim ve terbiye etmek; eğip büküp kalıba dökmek diye bir misyonu kalkacak ortadan. Geriye sadece bilgilendirme kalacak ki, böyle bir fonksiyon üzerinde “kutsallık” iddiası kurmak da pek kolay olmayacak… Gördüğünüz gibi mesele, bir mesleğin biraz fazlaca onore edilmesinin ötesinde anlamlar taşıyor; bu yüzden de kurcalanmayı hak ediyor.

0

Okuyucu Yorumları

 

Yorum Ekle:

Wordpress hesabınız var mı? Yorum yapmak için Log in yapın.

 
 
 

 

Yorumunuzu göndermeden önce lütfen yorum kurallarını hatırlayın.