• Ana Sayfa
  • RSS
  •                      

Derin Sular

Fotoğraf Detayları
 
 

Milli Mücadele’nin Öncü Şahsiyetleri: Fevzi Çakmak [Aydemir]

20 Dec2009
 

Tek Adam: Mustafa Kemal 1922-1938, Cilt III, Şevket Süreyya Aydemir:

Zafer günlerinde Genelkurmay Başkanı olan Fevzi Paşa, zaferden sonra mareşal oldu. Gençliğinde kurmay olarak orduya katıldıktan sonra, ülkenin en karışık yeri olan Rumeli’de, askerî hiyerarşideki hızlı sivrilişi ve bu arada kendisine idari devlet hizmetleri de verilişi, onu daha o zamanda ordunun gözde elemanlarından biri halinde göstermektedir. Anadolu’ya iltihakından önce son vazifesi İstanbul Hükümeti Harbiye Nâzırlığıydı. Bu katılmadan önceki safhalarda Millî Mücadele ve Mustafa Kemal’le arkadaşları aleyhindeki görüş, emir ve girişimleri, bir talihsizlik denecek kadar hatalı olmakla beraber, Anado­lu’ya katıldıktan sonra ordunun hazırlanışı yolundaki gayretleri, muharebeler zinciri içinde bazen Millî Savunma Vekili, bazen Kurmay Başkanı olarak hizmetleri, hatta bir aralık Başvekilliğe kadar yükselişi, onu Mustafa Kemal’in sadık bir yardımcısı, zaferin, bellibaşlı hazırlayıcılarından biri halinde yükseltti. Bu sebeple zafer günlerinde öyle görünüyordu ki, o artık, sadık ve itaatli bir ordu elemanı olarak kalacaktır.

Kaldi ki, İstanbul’un işgali ve kendisinin de Harbiye Nâzırlığı makam odasında düşman askerlerinin, hiç de saygılı olmayan muameleleriyle karşılaştıktan sonra Anadolu’ya geçişinden önceki olumsuz, aleyhte emir ve davranışları, zaferden sonra onu, artık ister istemez herhangi bir muhalefete kaymaktan, elbette ki alıkoyacaktı. Çünkü Anadolu’ya geçişten önce, hele Anadolu’daki komutanlara gönderdiği emir ve tebliğlerle, bu tahriklerin yarattığı Kumandanlar buhranının hatıra ve vesikaları, tabii unutulmuş değildi.

Aydemir, Şevket Süreyya. [1965] 2006. Tek Adam: Mustafa Kemal 1922-1938, Cilt III. İstanbul: Remzi Kitabevi. 48.
0

Okuyucu Yorumları

 

Yorum Ekle:

Wordpress hesabınız var mı? Yorum yapmak için Log in yapın.

 
 
 

 

Yorumunuzu göndermeden önce lütfen yorum kurallarını hatırlayın.