• Ana Sayfa
  • RSS
  •                      

Derin Sular

Fotoğraf Detayları
 
 

Namık Kemal [Aydemir]

19 Jul2009
 

Tek Adam: Mustafa Kemal 1881-1919, Cilt I, Şevket Süreyya Aydemir:

Namık Kemal, 21 Aralık 1840’ta Tekirdağ’da doğdu. Büyükbabası Abdüllatif Paşa, orada vazifeyle bulunuyordu. Gene büyükbabasının (annesinin babası) memuriyetleri dolayısıyla ailece pek çok yerler dolaştılar. Muntazam bir tahsil imkânı bulamadı. Şiir yazmaya büyükbabası Sofya kaymakamıyken orada ve küçük yaşta başladı. Hususî dersler alıyordu. 1857’de İstanbul’a döndüler. 1857-1862 arasında İstanbul’da, şairler çevresiyle tanışmak imkânını buldu. 1862’de yeni Türk edebiyatının ve neşriyat hayatının öncüsü sayılan Şinasi ile tanıştı ve ondan sonra şahsiyeti belirmeye başladı. Tasviriefkâr‘a yazılar yazıyordu. 1865’te Şinasi Paris’e gidince, bu gazeteyi müstakilen eline aldı. Çabuk göze batmaya başladı. 1867’de Ziya Paşa ile beraber Paris’e kaçtılar. Dışarıda neşriyata devam ettiler. Yeni Osmanlılar adına Hürriyet gazetesi Eylül 1869’da Londra’da çıkarılmaya başlandı. 1870’te İstanbul’a döndüler. 1872’de İstanbul’dan Gelibolu mutasarrıflığıyla uzaklaştırıldı. Az zaman sonra İstanbula döndü. 1873’te ilk piyesi oynandı. Fakat vatan duygularını tahrik eden bu eserin ikinci temsilinde arkadaşlarıyla beraber tevkif ve sürgün edildiler. Sakız’da mutasarrıf olarak, ölüm tarihi olan 1888 yılına kadar bazen görevli, bazen sürgün veya mahpus olarak, asıl edebî eserlerini verdi ve bunların vasfı, kesin bir vatanseverlikti ki, bu vatani duygular, genç Türkler neslinin edebî ve fikrî gıdası oldu.

Aydemir, Şevket Süreyya. [1963] 2007. Tek Adam: Mustafa Kemal 1881-1919, Cilt I. İstanbul: Remzi Kitabevi. 69.

0

Okuyucu Yorumları

 

Yorum Ekle:

Wordpress hesabınız var mı? Yorum yapmak için Log in yapın.

 
 
 

 

Yorumunuzu göndermeden önce lütfen yorum kurallarını hatırlayın.