• Ana Sayfa
  • RSS
  •                      

Derin Sular

Fotoğraf Detayları
 
 

Namık Kemal ve Osmanlıcılık [Aydemir]

20 Jul2009
 

Tek Adam: Mustafa Kemal 1881-1919, Cilt I, Şevket Süreyya Aydemir:

Namık Kemal, edebiyata, bir divan şairi olarak girdi. Meselâ o uzun Sâkinâme‘si, gazelleri, hicviye veya methiyeleri, yahut kasideleri, divan edebiyatının kendinden 100, 200 yıl önce yaşamış ustalarının eserlerinden, ne yapı, ne muhteva, ne üslup bakımından hiç farklı değildir. Fakat 1860’larda başlayan Genç Osmanlılar hareketine karışınca, özellikle 1867-1880 yılları arasındaki mücadeleli hayatı, Avrupa’ya kaçışı, memlekete dönüşü, sürgünlüğü sırasındaki ruhî değişiklikleri, onu, şiirleri, tiyatro eserleri, makaleleri, tarih kitaplarıyla vatan ve hürriyet edebiyatına önder kıldı. Vatan Kasidesi, Vatan Manzumesi gibi eserleri canlı, heyecanlı, erkekçe ve sürükleyicidir. İşte bunlar ve bunlara benzer yazılardır ki bütün Abdülhamit istibdadı (1878-1908) boyunca genç ve mücahit neslin ezberinde yaşadı. Elden ele dolaştı. Bu neslin ruhî gıdası oldu.
Fakat Namık Kemal, tabiatıyle milliyetçi değildi, Osmanlıcıydı. Onun vatanı Osmanlı vatanı, onun bayrağı Osmanlı bayrağı (Hilâl-i Osman) idi. Bundan tabiî bir şey de olamazdı. Osmanlı mülkünde Türk milliyetçiliği ancak 1908 ihtilâlinden sonra ve Balkan harbinden önce yaygın bir akım olarak belirmeye başladı.

Aydemir, Şevket Süreyya. [1963] 2007. Tek Adam: Mustafa Kemal 1881-1919, Cilt I. İstanbul: Remzi Kitabevi. 69-70.

0

Okuyucu Yorumları

 

Yorum Ekle:

Wordpress hesabınız var mı? Yorum yapmak için Log in yapın.

 
 
 

 

Yorumunuzu göndermeden önce lütfen yorum kurallarını hatırlayın.