• Ana Sayfa
  • RSS
  •                      

Derin Sular

Fotoğraf Detayları
 
 

Türk İnkılabının Batıya Bakan Yüzü ve Otarşi [Peker]

19 Sep2008
 

Recep Peker’in İnkılab Dersleri Notları, Recep Peker:

Türk inkılabının batıya bakan yüzü de, doğudaki kadar evrenseldir. Türk inkılabı bu bakımlardan da ehemmiyetle kendisini duyuran bir hadise olmuştur. Bu inkılab, siyasal bakımdan, ekonomik bakımdan, hatta din telakkisi bakımından batı için üzerinde dikkatle ve ibretle durulacak bir hareketler silsilesidir.
Bir kere ekonomik bakımından Türkiye, açık bir pazardı. Türkiye yalnız ilk maddeler yetiştirir, bir yıl alın teri dökerek çıkardığı ürünü ancak bir çıra ışığı, bir kuru ekmek karşılığında sanayi memleketlerine satardı. Sanayi memleketlerindeki işçi sınıfı dediğimiz şımarık, ne istediğini bilmez bir unsur olarak yaşayan tabaka, o zaman Türk köylüsünün tahayyül bile edemediği bir refah içinde idi. Şimdi Avrupada, Amerikada bütün sanayi memleketlerinde, açlık selleri halinde sokakları dolduran milyonlar; Osmanlı imperatorluğundan, ona benzer geri memleketlerden yok bahasına aldıkları ham maddeyi makina ile işledikten sonra kat kat pahalı olarak gene o uluslara satan yurdların işçileri idi. İnkılab Türkiyesi bugün ham maddeyi sıfıra satan ve sattığı ürün basit bir makanizmadan geçirildikten sonra, onu, yüz misli fiata alan bir memleket olmaktan çıkıyor, ihtiyaçlarını kendi yapan bir sanayi memleketi haline giriyor.
Bu giriş, bir defa batıdaki istismarcı insanların kazancına ketvuran bir harekettir.
Diğer taraftan da bunun kabil ve yapılabilir birşey olduğunu geri kalanlara gösteren bir örnektir.
Arkadaşlar, Türkiye, acunun batı ve doğu âlemleri arasında en kısa kara ve hava yoludur. Osmanlı imperatorluğunun bu topraklarda zavallı, aciz ve ne olduğu bile belirsiz bir halde yaşaması bu topraklar için batı âleminde her gün bin bir emele zemin hazırlardı. Halbuki dirilmiş, şerefini ve kuvvetini isbat etmiş bir Türkiyenin bu topraklarda doğuşu, onları hakikata temas ettikçe müteessir eden bir hadisedir. Türk inkılabı bugün siyasal, ekonomik, sosyal mefhumlar bakımından acunun en ileri hareketi içindedir. Türk inkılabının politik mefhumları, edebiyat olarak da, realite olarak da, bizden önce gelen inkılabların en üstün olanıdır. Onda kopye yoktur, Türkiye kendi bünyesine en uygun olan esasları almıştır.
Kendi inandığı ışıklara giden adamların gittiği yoldan en ileri, en aydınlık istikamete gitmekteyiz.

Peker, Recep. 1936. Recep Peker’in İnkılab Dersleri Notları. Ankara: Ulus Basımevi. 56-57.

0

Okuyucu Yorumları

 

Yorum Ekle:

Wordpress hesabınız var mı? Yorum yapmak için Log in yapın.

 
 
 

 

Yorumunuzu göndermeden önce lütfen yorum kurallarını hatırlayın.